Optymiści na 961

W Polsce występuje tylko jeden egzemplarz oceanicznego jachtu regatowego Mini 6.50 tak bardzo zaawansowanego technologicznie. Dostępność takich jednostek na świecie jest większa, lecz nie są udostępniane na szkolenia i treningi dla młodych sportowców.

MWR – Trening na 961

Program szkoleniowy był przeznaczony dla zawodników z Trójmiejskich klubów sportowych, a jego celem pokazanie nowej w pełni profesjonalnej drogi sportowego rozwoju żeglarskiego. Możliwość ta wypełnia lukę pomiędzy żeglarstwem morskim – oceanicznym a sportowym żeglarstwem wyczynowym klas olimpijskich i jachtów mieczowych. Łącząc walory obu klas w jednym.

Pomysł ten jest unikatowy, ponieważ już w 2024 pojawi się nowa dyscyplina Olimpijska, mianowicie żeglarstwo morskie. U wybrzeży Marsylii odbędzie się u trzydniowy i dwudniowy wyścigu na łodzi o długości 6 – 10 metrów. Plan zakłada takie dostosowanie trasy, aby bez względu na wiatr lub stan morza wyścig trwał dwie noce, aby zakończyć się w świetle dziennym trzeciego dnia. Do nowej dyscypliny olimpijskiej zaproszeni są załogi dwuosobowe składające się z kobiety i mężczyzny.

Pokazanie nowej drogi do zdobycia lauru igrzysk olimpijskich to może w przyszłości zaowocować wyłonieniem reprezentanta Polski a tym samym miasta Gdańska i województwa Pomorskiego w przyszłych Igrzyskach Olimpijskich.

Zaplanowane jest szkolenie teoretyczne oraz praktyczne a w dalszej części nawiązanie stałej współpracy oraz konsultację mające na celu pokazać drogę prowadzenia kampanii żeglarskich.

Optymiści na 961
Tagged on:         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: